×

การแบ่งเค้กแอฟริกาที่เบอร์ลิน (Scramble of Africa Part 2/2)

16.02.2023
  • LOADING...

8 Minute History เอพิโสดนี้ คุยต่อเนื่องถึงการประชุมของคนผิวขาว ‘ชาวยุโรปทั้ง 14 ประเทศ’ ในการตัดแบ่งพื้นที่แอฟริกา โดยที่ชาวพื้นเมืองไม่ได้มีส่วนรับรู้ถึงการประชุมครั้งนี้แม้แต่น้อย โดยการประชุมครั้งนั้นเกิดขึ้นที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในปี 1884 และส่งผลสำเร็จในปี 1914 ซึ่งกินเวลายาวนานกว่า 30 ปี

 

แอฟริกาภายใต้การปกครองของชาติตะวันตกจะเป็นอย่างไรบ้าง และสามารถกลับคืนสู่เอกราชได้อย่างไร ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                

VDO Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising