×

ช่วงชิงทวีปแอฟริกา สุสานของคนขาว (Part 1/2)

14.02.2023
  • LOADING...

8 Minute History เอพิโสดนี้ ไล่เรียงประวัติความเป็นมาของการที่มหาอำนาจจากประเทศตะวันตกเข้าครอบครองทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นทวีปที่ท้าทายลัทธิล่าอาณานิคมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ‘แอฟริกา’ เป็นดินแดนที่มีสัตว์ดุร้าย และว่ากันว่าเป็นดินแดนที่ไม่มีอารยธรรม 

 

ชาติตะวันตกใดเป็นชาติแรกที่สามารถเข้ายึดครองใจกลางทวีปแอฟริกา รวมถึงใช้วิธีใดในการเอาชนะสัตว์ดุร้ายแห่งแอฟริกา สามารถติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

Credits

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                

VDO Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

Signature for YouTube

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising