×

ความขัดแย้งแห่งคาบสมุทรซาอุดีอาระเบีย พื้นที่ฮิญาซและนัจญด์

10.05.2022
  • LOADING...

เอพิโสดนี้จะชวนทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ซาอุดีอาระเบียช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ในสมัยที่ชาวอาหรับได้ความช่วยเหลือจากอังกฤษในการขับไล่ชาวออตโตมันออกจากพื้นที่ฮิญาซ (Hejaz) จนออตโตมันล่มสลาย นำไปสู่การรวบรวมพื้นที่ในคาบสมุทรอาระเบีย โดยเฉพาะการรวบรวมพื้นที่ตอนในของคาบสมุทรอาระเบียหรือนัจญด์ (Nejd) ยุทธศาสตร์สำคัญที่พยายามประกาศเป็นเอกราชออกจากฮิญาซ อันเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งของสองพื้นที่ ก่อนจะรวมเป็นราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้สำเร็จในปี 1932

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising