×

PM2.5 เช้านี้ ปกคลุม 19 จังหวัด กรมควบคุมมลพิษรายงาน ส่วนใหญ่เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ กทม. ภาคกลาง

โดย THE STANDARD TEAM
16.12.2023
  • LOADING...

วันนี้ (16 ธันวาคม) เวลา 07.00 น. ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ สรุปภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน 19 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดอุทัยธานี, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดนครราชสีมา 

 

  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14.3-38.6 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.1-46.1 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 24.8-55.2 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 13.7-33.9 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9.1-18.1 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 27.9-77.9 มคก./ลบ.ม.

 

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ส่วนประชาชนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

 

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising