×

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 24 ธันวาคม 2564

โดย THE STANDARD TEAM
24.12.2021
  • LOADING...

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในภาพรวมเริ่มกลับมามีแนวโน้มสูงขึ้น ภายหลังพบพื้นที่ฝุ่นเกินมาตรฐาน 59 พื้นที่ อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

 

และจากการคาดการณ์ของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า สถานการณ์จะมีแนวโน้มที่ฝุ่นละอองจะมีระดับที่สูงขึ้นในช่วงวันที่ 24-26 ธันวาคมนี้ เนื่องจากสภาพอากาศที่ปิด-นิ่ง และสภาวะลมอ่อน โดยฝุ่นจะมีแนวโน้มลดลงในวันที่ 27-30 ธันวาคม เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเปิดมากขึ้น ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงขึ้น 

 

 

ภาพประกอบ: พรวลี จ้วงพุฒซา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising