×

จับตานายกฯ ประชุม ก.ตร. พรุ่งนี้ หารือปมกฤษฎีกามีบันทึกความเห็นให้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ออกจากราชการ

โดย THE STANDARD TEAM
29.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (29 พฤษภาคม) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรายงานว่า เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 4/2567 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

โดยมีวาระการประชุม 5 วาระ ประกอบด้วย

 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 3/2567

 

วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

  • รายงานการดำเนินการของคณะอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย (อ.ก.ตร.วินัย) ที่ ก.ตร. มอบหมายให้ทำการแทน
  • รายงานสถิติข้อมูลการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2564 และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2566)
  • ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร.

 

วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

  • การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับอัตรากำลังพลในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน
  • การกำหนดกรอบอัตราพัสดุ ระดับสถานีตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรจังหวัด
  • การจัดทำคำขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2571)
  • การมอบหมายให้ชี้แจงเรื่องร้องทุกข์ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.)

 

และวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

 

มีรายงานว่า ในการประชุม ก.ตร. วันพรุ่งนี้ ต้องจับตาว่าจะมีการหยิบยกประเด็นวาระที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีบันทึกความเห็นกรณีการให้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกจากราชการไว้ก่อน นายกฯ ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง เพราะไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 140 วรรคหนึ่ง

 

เนื่องจากมิใช่การพ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ด้วยเหตุที่การออกจากราชการไว้ก่อนมิใช่โทษทางวินัยตามมาตรา 156 และกรณีที่เห็นว่าการสั่งให้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ออกจากราชการ หากเป็นความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนก็จะชอบด้วยกระบวนการตามกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสอบสวน และการนำความกราบบังคมทูลตามมาตรา 140 วรรคหนึ่ง ย่อมเป็นไปด้วยความชอบธรรม มาหารือหรือพูดคุยในที่ประชุมหรือไม่

 

ขณะที่ก่อนหน้านี้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ก.พ.ค.ตร. และ ก.ตร. เพื่ออุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนาม

 

โดยมองว่าเป็นคำสั่งที่มิชอบ ประกอบกับก่อนจะมีหนังสือคำสั่งให้ออกจากราชการ พบว่ามีการร่างคำสั่งเอาไว้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน และลงนามในวันที่ 18 เมษายน แสดงให้เห็นว่ามีขบวนการให้ออกจากราชการหรือไม่ ทั้งนี้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ยังเตรียมจะยื่นฟ้องรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอีกด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising