×

เลือกตั้ง 2566 : พิธาหารือเจ้าหน้าที่ World Economic Forum เสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานอีกครั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
21.05.2023
  • LOADING...
World Economic Forum

วันนี้ (21 พฤษภาคม) จู อุค ลี (Joo-Ok Lee) หัวหน้าฝ่ายภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก World Economic Forum และ ปิยะมิตร ชมประสพ รองหัวหน้าฝ่ายภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้เข้าพบ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พริษฐ์ วัชรสินธุ ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล และคณะทำงานด้านการต่างประเทศ พรรคก้าวไกล เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของพรรค ในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

 

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างไทย และ World Economic Forum ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นผู้จัดเวทีการประชุมระดับโลกประจำปีอย่าง Davos World Economic Forum ที่ผู้นำประเทศ นักธุรกิจ นักวิชาการ ตลอดจนผู้นำกิจกรรม  จากประเทศต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจโลกและความท้าทายต่างๆ ที่นานาชาติต้องเผชิญ

 

พิธาได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดประชุมระดับภูมิภาค ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพครั้งสุดท้ายในปี 2012 และการจัดประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นสำคัญ เช่น Digital Economy หรือ Creative Economy ในประเทศไทย โดยเฉพาะในเมืองรอง นอกจากนั้นยังได้แสดงจุดยืนถึงนโยบายภายในที่พรรคให้ความสำคัญ คือนโยบาย 3Ds ที่ประกอบด้วย Demilitarize หรือการเอากองทัพออกจากการเมืองไทย ต่อมาคือ Demonopolize หรือการทลายทุนผูกขาด และสุดท้ายคือ Decentralize หรือการกระจายอำนาจ

 

ในด้านนโยบายต่างประเทศ พิธาได้พูดถึงนโยบาย 3Rs ที่ประกอบด้วย Revive (ฟื้นฟู) ความเป็นผู้นำของไทยในอาเซียน และการช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงในเมียนมา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย Rebalance (ปรับสมดุล) จุดยืนของประเทศไทยต่อการเมืองระหว่างประเทศมหาอำนาจให้ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป และสุดท้ายคือ Recalibrate (ปรับมาตรฐาน) ความเป็นผู้นำและความกระตือรือร้นของการต่างประเทศไทยในเวทีระดับโลก ด้วยการเพิ่มอำนาจต่อรองผ่านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนไทย โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising