×

ภูเก็ตคลายล็อก เปิดโรงเรียน-ห้างและร้านสะดวกซื้อตามปกติ ร้านอาหารจำหน่ายสุราได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม

โดย THE STANDARD TEAM
22.06.2021
  • LOADING...
ภูเก็ต

เมื่อวานนี้ (21 มิถุนายน) พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต โดยระบุว่า ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา ร่างคำสั่ง จังหวัดภูเก็ต ที่ 3373/2564 เรื่อง ผ่อนคลายการเปิดสถานที่กำหนดมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม ในบางสถานที่สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ และประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมอันเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข ดังนี้

 

  1. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทสามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ได้ตามความเหมาะสม
  2. ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า Community Mall ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมและสวนสนุกที่งดการให้บริการ
  3. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิได้ประกอบกิจการเป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยให้มีการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น
  4. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ
  5. ร้านเสริมสวยตัดผมตกแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสตรี สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ
  6. สถานที่จัดให้มีโต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด โต๊ะพูล หรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยจัดให้มีการเล่นได้ระหว่างเวลา 15.00-23.00 น.
  7. การรวมกลุ่มทำกิจกรรมสังสรรค์จำหน่ายบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะชายหาดสวนสาธารณะ ให้ถือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
  8. การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคห้ามจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งมีจำนวนมากกว่า 200 คน หรือเว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค เป็นต้น

   

ภายหลังจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบและลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising