×

โครงสร้างใหม่เพื่อไทย ผนึกกำลังจากรุ่นสู่รุ่น เดินหน้าทำงานใกล้ชิดประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
12.10.2020
 • LOADING...
พรรคเพื่อไทย ประชุม

วันนี้ (12 ตุลาคม) พรรคเพื่อไทยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งแรกนี้ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นประธานที่ประชุม

 

สำหรับสาระหลักในการประชุมครั้งนี้ พรรคให้ความสำคัญในการเร่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กรรมการบริหารพรรค เพื่อเริ่มทำงานให้ทันกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สอดรับกับสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยพรรคจะผนึกกำลังกับพี่น้องประชาชน สรรหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อฝ่าวิกฤตของประเทศไปด้วยกัน

 

นอกจากกรรมการบริหารพรรคที่จะมอบหมายงานให้แล้ว พรรคยังระดมทรัพยากรบุคคลของพรรคมาช่วยกันทำงาน เป็นการผนึกกำลังจากรุ่นสู่รุ่น ระหว่างความรู้และประสบการณ์ของรุ่นผู้ใหญ่ กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ และความมุ่งมั่นที่เปี่ยมด้วยพลังของรุ่นน้องๆ ทั้งสองรุ่นจะจับมือกันเดินหน้าแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ และร่วมกันกำหนดงานด้านต่างๆ ในเบื้องต้นได้แบ่งคณะทำงาน ดังนี้

 

 1. คณะทำงานกิจการสภา ผู้รับผิดชอบคือ หัวหน้าพรรค, เลขาธิการพรรค และประธานวิป เลขานุการ ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์

 

 1. คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจมีความรุนแรงและจำเป็นต้องรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายมิติเศรษฐกิจ พรรคจึงมอบหมายให้ กิตติรัตน์ ณ ระนอง และ พิชัย นริพทะพันธุ์ มาช่วยกันรับผิดชอบในมิติต่างๆ 

 

 1. คณะทำงานด้านนโยบายและวิชาการ ผู้รับผิดชอบคือ นพดล ปัทมะ และศูนย์ข้อมูลนโยบาย/วิชาการคือ รองเลขาธิการพรรค เผ่าภูมิ โรจนสกุล  

 

 1. คณะทำงานด้านการสื่อสารการเมืองและกองโฆษกผู้รับผิดชอบคือ อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด และโฆษกพรรค อรุณี กาสยานนท์

 

 1. คณะทำงานด้านการพัฒนาฐานสมาชิก ผู้รับผิดชอบคือ ผู้อำนวยการพรรค และศูนย์ข้อมูลสมาชิกคือ นายทะเบียนพรรค จักรพงษ์ แสงมณี

 

 1. คณะทำงานพัฒนาพื้นที่เลือกตั้ง ผู้รับผิดชอบคือ หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค โดยจะจัดแบ่งโซนภาคเพื่อบริหารจัดการเขตเลือกตั้ง และจะมอบหมายให้มีกรรมการบริหารพรรคมาช่วยทำงานในพื้นที่ที่ตนถนัด 

 

 1. คณะทำงานบริหารและพัฒนากิจการพรรค ผู้รับผิดชอบคือ เลขาธิการพรรคและผู้อำนวยการพรรค 

 

 1. คณะทำงานด้านกฎหมาย ผู้รับผิดชอบคือ ชูศักดิ์ ศิรินิล

 

 1. คณะทำงานด้านต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบคือ นลินี ทวีสิน 

 

 1. คณะทำงานเครือข่ายและแนวร่วมกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ผู้รับผิดชอบคือ หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค

 

นอกจากนี้ในประเด็นเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เป็นข่าวในขณะนี้ พรรคเพื่อไทยขอเรียนว่ามีความพร้อมในการดำเนินการในรายละเอียด โดยเบื้องต้นพรรคเตรียมตั้งคณะอำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับ ซึ่งหัวหน้าพรรคจะเป็นประธานคณะ และเลขาธิการพรรคจะรับหน้าที่เลขานุการคณะ เพื่อให้พร้อมทำงานทันทีที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งท้องถิ่น และเร็วๆ นี้พรรคเพื่อไทยจะร่วมกับประชาชน ช่วยกันหาวิธีรับมือมหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่กำลังมาถึง พบกับทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย ในงาน ‘เพื่อไทย Talk’ เรื่อง ‘คิดใหม่ ทำใหม่ กู้มหาวิกฤตเศรษฐกิจไทย’ ในเบื้องต้นจะจัดในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising