×

รองโฆษกเพื่อไทยเสนอญัตติด่วนต่อสภาฯ ตั้ง ‘องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม’ รับมือมลพิษทางอากาศ-แผนระยะยาว

19.01.2020
  • LOADING...

วันนี้ (19 มกราคม) สรัสนันท์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้าง ไม่มีหน่วยงานใดมีบทบาทรับผิดชอบโดยตรงด้านพัฒนาและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และเมื่อมีปัญหา เช่น ฝุ่น PM2.5 แล้ว จึงไม่มีใครออกตัวรับปฏิบัติหน้าที่หรือทำอะไรสักอย่าง ส่วนรัฐบาลก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

ทางสรัสนันท์จึงได้นำเสนอญัตติด่วนต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ‘องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม’ ที่จะเป็นหน่วยงานที่รวมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ศึกษาออกแบบแผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาว

 

“ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาก็มี Environmental Protection Agency – EPA ที่คอยทำหน้าที่โดยตรง, ประเทศจีนที่สามารถแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้ภายใน 6 ปี โดยให้ความสำคัญกับงบประมาณพิทักษ์สิ่งแวดล้อมราว 10 ล้านล้านบาท ใน พ.ศ. 2561 เทียบเท่าร้อยละ 4.2 ของรายจ่ายงบประมาณ, ส่วนประเทศเกาหลีใต้เน้นการประชาสัมพันธ์ที่ฉับไว ซื่อตรงกับประชาชน และออกมาตรการเร่งด่วนอย่างทันที”

 

สรัสนันท์กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมารัฐบาลไทยยังนิ่งเฉย รอให้กระแสสังคมชินกับปัญหา ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ ผลักภาระให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายรับน้อยที่ไม่มีแม้กระทั่งหน้ากากป้องกันฝุ่น และที่สำคัญโรคภัยต่างๆ ที่เป็นผลจากมลพิษทางอากาศ ต้องรวมอยู่ในสวัสดิการรักษาฟรีด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories