×

เพื่อไทยร่วมโครงการพรรคเพื่อไทยทำความดีถวายในหลวง บริจาคโลหิต ระดมรุ่นใหญ่-รุ่นใหม่วางยุทธศาสตร์การเมือง

โดย THE STANDARD TEAM
30.07.2019
  • LOADING...
พรรคเพื่อไทยทำความดีถวายในหลวง

พรรคเพื่อไทย นำโดยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ร่วมเปิดโครงการพรรคเพื่อไทยทำความดีถวายในหลวงด้วยการบริจาคโลหิต ที่อาคารพรรคเพื่อไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

 

นอกจากนี้ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความเห็นจาก ส.ส. และนักการเมืองทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่จากทุกภาคทั่วประเทศ ในหัวข้อ การกำหนดยุทธศาสตร์ทางการเมือง และหลักการวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ทางการเมืองอย่างมียุทธศาสตร์ โดยใช้หลักสูตรการอบรมของสถาบันรีพับลิกันสากล

 

โดยการจัดสัมมนาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในพรรค เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายใหม่ๆ ของโลกยุคดิจิทัล มีสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค และ น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค เข้าร่วมสังเกตการณ์ และมีพงศ์เทพ เทพกาญจนา แกนนำพรรคและอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ในฐานะนักการเมืองอาวุโส ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ 

 

โดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างนักการเมืองรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ เพื่อให้บุคลากรหน้าใหม่ได้เก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินจากประสบการณ์ตรงของนักการเมืองรุ่นใหญ่ ขณะที่นักการเมืองอาวุโสก็จะได้รับทราบมุมมอง และความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่อยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่

 

 

พรรคเพื่อไทยทำความดีถวายในหลวง

พรรคเพื่อไทยทำความดีถวายในหลวง

พรรคเพื่อไทยทำความดีถวายในหลวง

พรรคเพื่อไทยทำความดีถวายในหลวง

พรรคเพื่อไทยทำความดีถวายในหลวง

พรรคเพื่อไทยทำความดีถวายในหลวง

พรรคเพื่อไทยทำความดีถวายในหลวง

พรรคเพื่อไทยทำความดีถวายในหลวง

พรรคเพื่อไทยทำความดีถวายในหลวง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories