×

ส.ส. เพื่อไทย อัดรัฐทำงบปี 2564 ไม่ตอบโจทย์แก้เหลื่อมล้ำ จี้เพิ่มงบกรมที่ดิน สำรวจกรรมสิทธิ์ออกโฉนดให้ประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
02.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (2 กรกฎาคม) คุณากร ปรีชาชนะชัย ส.ส. สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ระบุว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าปีนี้ประเทศไทยเราเกิดวิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลาย ผู้ประกอบการสามารถกลับมาเปิดกิจการได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ถือว่าถดถอยและตกต่ำ พี่น้องประชาชนดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก แม้มีเงินเยียวยาที่ทางภาครัฐให้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนตกงาน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเปราะบาง แต่นั่นก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ในพื้นที่สุรินทร์บ้านของตนเอง กลุ่มคนเลี้ยงช้าง (ควาญช้าง) ต้องพาช้างกลับบ้าน ตกงานตั้งแต่ล็อกดาวน์ประเทศ ธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงอยากเสนอการทบทวนให้ครอบคลุมกลุ่มที่ตกงานนี้ด้วย

 

คุณากรกล่าวว่าตนได้ศึกษากรอบงบประมาณปีนี้และมีข้อสังเกตหลายประการ ได้พบว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้กับพี่น้องประชาชน เพราะจากการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอยู่ที่ 7.95 แสนล้านบาท ซึ่งมากที่สุดของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แต่กลับมีการจัดสรรงบประมาณที่ทำกินเพียง 2,600 ล้านบาท คิดเป็น 0.32% เท่านั้น 

 

ในเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินถือเป็นหัวใจสำคัญของคนทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นที่ดินทำกิน การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์เป็นตัวบ่งชี้ถึงความมั่นคงในชีวิตของพี่น้องประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินคือกรมที่ดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในปีนี้สูงเป็นลำดับที่ 2 รองมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

 

สำหรับรายละเอียดการถือครองกรรมสิทธิ์ของกฎหมายที่ดิน โดยเฉพาะการเดินออกสำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร ซึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปีนี้พบว่าทางรัฐบาลมีนโยบายออกโฉนดให้แก่ราษฎรอยู่ 35 จังหวัด ประมาณ 62,000 แปลงเท่านั้น ซึ่งมีอีกหลายจังหวัดรอมาหลายปีในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสุรินทร์ที่ตนทำหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน

 

คุณากรอภิปรายอีกว่าการเดินสำรวจออกโฉนดโดยทางกระทรวงมหาดไทยประกาศนั้นเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกร เนื่องจากทางกระทรวงจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้แก่ราษฎร ซึ่งปีนี้ทางกรมที่ดินได้งบประมาณอยู่ที่ 133,191,100 บาท ซึ่งน้อยลงจากปีงบประมาณ 2563 จึงบอกว่าการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้สมควรที่จะได้เพิ่มงบประมาณเข้าไปเป็นการเร่งด่วน หากเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลได้ปรับจากงบประมาณจากงบกลางที่สูงถึง 614,416 ล้านบาท คิดเป็น 18.6% ของวงเงินงบประมาณ ตัดออกมาเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหา เพราะเมื่อเขามีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เขาก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความยากจน และยังเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยต้องมีในการจัดสรรทรัพยากรของทางภาครัฐ

 

“จริงๆ แล้วคนไทยเป็นคนขยันทำมาหากิน เพียงแต่ขาดโอกาสเท่านั้น หากให้โอกาสคนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งทุนจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำให้พี่น้องประชาชน มันถึงจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมของงบประมาณนี้ ดังนั้นหากรัฐบาลมีความจริงใจ ควรรีบแก้ปัญหานี้ อย่าให้สังคมตีตราว่าเป็นรัฐบาลแห่งความเหลื่อมล้ำเลยครับ” คุณากรระบุ

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories