×

เทียบประสิทธิภาพวัคซีนต้านโควิด-19 จาก Pfizer-BioNTech และวัคซีนป้องกันโรคชนิดต่างๆ

10.11.2020
  • LOADING...
เทียบประสิทธิภาพวัคซีนต้านโควิด-19 จาก Pfizer-BioNTech และวัคซีนป้องกันโรคชนิดต่างๆ

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนต้านไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคชนิดต่างๆ โดยวัคซีนต้านโปลิโอมีประสิทธิภาพต้านการเกิดโรคสูงถึง 99% เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ศึกษาและทำความเข้าใจประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดนี้มานานกว่า 65 ปีแล้ว โดยแนะนำให้รับวัคซีน 3-4 โดส เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ขณะที่วัคซีนต้านไวรัสไข้หวัดมีประสิทธิภาพในการป้องกันราว 44% เท่านั้น เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากการคำนวณค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของการป้องกันรายปี ระหว่างปี 2009-2019 ซึ่งเชื้อไวรัสไข้หวัดมีการกลายพันธ์ุได้อย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นจะต้องมีวัคซีนต้านไวรัสตัวใหม่ออกมาบ่อยครั้ง ขณะที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีอัตราการกลายพันธุ์ที่ค่อนข้างช้ากว่า นั่นหมายความว่า หากวัคซีนต้านโควิด-19 ประสบผลสำเร็จ วัคซีนนี้อาจใช้ต้านทานโรคและไวรัสนั้นๆ ได้ในระยะยาวพอสมควร 

 

จากผลการทดสอบล่าสุด วัคซีนต้านโควิด-19 ระยะที่ 3 ของ Pfizer-BioNTech เผยความสำเร็จครั้งใหญ่ที่พบว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสได้สูงกว่า 90% นับเป็นกลุ่มวิจัยวัคซีนโควิด-19 ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกขณะนี้ โดยจะต้องได้รับวัคซีน 2 โดส เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพสูงสุด คล้ายกับวัคซีนต้านไวรัสโรคหัด ที่ถ้าหากฉีดเพียง 1 โดสจะมีประสิทธิภาพในการป้องกัน 93% หากฉีดเพิ่มอีก 1 โดส ประสิทธิภาพในการป้องกันของวัคซีนนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 97% คาดว่าวัคซีนต้านโควิด-19 จะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงภายในปี 2021

 

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories