×

รองโฆษกรัฐบาลเผยข้อสรุปจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เป็นทางเลือกให้ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ เริ่มสมัคร 1-15 ธ.ค. 66 เปลี่ยนใจได้ปีละครั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
01.11.2023
  • LOADING...
ข้าราชการ

วันนี้ (1 พฤศจิกายน) คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีการปรับแผนจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบ เพื่อหวังบรรเทาทุกข์ข้าราชการชั้นผู้น้อย และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการ

 

คารมกล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบว่า กรมบัญชีกลางจะมีการปรับแก้กฎหมาย และปรับระบบจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง e-Payroll ให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร, สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว โดยสรุปเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการดังนี้

 

  • แบบสมัครใจ สามารถเลือกได้ว่าจะรับ 1 รอบต่อเดือน หรือ 2 รอบต่อเดือน
  • ครอบคลุมส่วนราชการ 230 หน่วยงานที่อยู่ในระบบ e-Payroll ของกรมบัญชีกลาง
  • หน่วยงานอื่นที่ไม่อยู่ในระบบ e-Payroll ของกรมบัญชีกลาง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.), เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไม่เข้าเงื่อนไข

 

คารมกล่าวว่า ข้าราชการที่สนใจสามารถยื่นแบบเลือกรับเงินเดือน 2 รอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566 หากไม่ยื่นแบบก็จะรับเงินเดือน 1 รอบต่อเดือนเหมือนเดิม หากประสงค์จะรับเงินเดือน 2 รอบต่อเดือนต้องกรอกแบบฟอร์มยื่นแสดงความประสงค์ และสามารถเปลี่ยนใจได้ว่าจะรับรอบเดียวหรือ 2 รอบ ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ส่วนข้าราชการบรรจุใหม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินเดือน 1 หรือ 2 รอบ

 

สำหรับระบบการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ รอบแรกจ่ายวันที่ 16 ของทุกเดือน ถ้าวันที่ 16 ตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อนมาเป็นวันทำการ รอบ 2 วันทำการก่อน 3 วันสุดท้ายของเดือน กลุ่มข้าราชการที่ขอรับเงินเดือน 2 รอบ จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ส่วนกลุ่มลูกจ้างประจำที่ขอรับเงินเดือน 2 รอบ จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 ขณะที่ผู้รับบำนาญจะยังไม่ร่วมในโครงการนี้ ยังจ่ายเงินเดือนรอบเดียวเหมือนเดิม

 

ส่วนการหักเงินเดือนสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ จะหักจ่าย 2 รอบ หรือครึ่งหนึ่งของเงินที่หักจากการจ่ายเงินเดือนรอบเดียว โดยกรมบัญชีกลางจะคำนวณให้หมด ส่วนหนี้ กยศ. หนี้ธนาคาร และหนี้บุคคลที่ 3 หักจ่ายรอบเดียวเดือนละครั้ง

 

“การจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการที่มีปัญหาภาระด้านการเงินให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น ซึ่งเป็นแบบสมัครใจ ไม่ใช่ภาคบังคับ ข้าราชการสามารถเปลี่ยนความต้องการระบบการจ่ายเงินได้ปีละ 1 ครั้ง” คารมย้ำ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising