×

อภัยภูเบศร เผย ผลการรักษาผู้ป่วยด้วยกัญชา 12 ราย ส่วนใหญ่อาการดีขึ้น ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

19.07.2019
  • LOADING...

หลังจากที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และเริ่มให้ยากับผู้ป่วยโรคลมชัก พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ และโรคอื่นๆ จำนวน 12 ราย โดยเริ่มให้ยาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นั้น

 

วันนี้ (19 ก.ค. 2562) ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ เภสัชกรชำนาญการ ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2562 ว่า ผู้ป่วยพาร์กินสัน 7 คนมีอาการดีขึ้น 6 ราย คงเดิม 1 ราย แพทย์วางแผนจะปรับขนาดยาในครั้งหน้า โดยเริ่มเห็นผลหลังใช้ยาตั้งแต่ 3-14 วัน ผู้ป่วยลมชัก 1 รายที่ได้รับยาไป หลังใช้ยากัญชาได้ 14 วัน ไม่มีอาการชัก เริ่มรับรู้ได้มากขึ้น ทางด้านผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 1 ราย อารมณ์หงุดหงิดวุ่นวายลดลงอย่างชัดเจนทั้ง 12 ราย ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

 

สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์อภัยภูเบศรนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยากัญชาที่ปลอดภัยในการรักษาโรคอย่างต่อเนื่องและถูกกฎหมาย ในช่องทางการรักษากรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และเพื่อติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยของยากัญชา 

 

โดยคลินิกกัญชาจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการครั้งแรกวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 และจะเปิดบริการครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ในเบื้องต้น มียาล็อตแรกคือ 10% CBD oil ซึ่งพิจารณาสั่งจ่ายให้กับผู้ป่วย 3 กลุ่ม คือ 1. โรคและกลุ่มอาการพาร์กินสันที่ไม่ตอบสนองต่อยาแผนปัจจุบัน  2. โรคลมชักที่ดื้อต่อยาแผนปัจจุบัน 3. โรคอื่นๆ ที่มีหลักฐานการใช้ว่าได้ประโยชน์ และอยู่ในการพิจารณาของแพทย์ผู้ทำการรักษา โดยแพทย์จะเริ่มต้นขนาดยาต่ำๆ คือครั้งละ 5 มิลลิกรัม (0.05 ซีซี เทียบเท่า 1 หยด) หรือ 10 มิลลิกรัม (0.1 ซีซี เทียบเท่า 2 หยด) วันละ 1 ครั้งก่อนนอน

 

ทั้งนี้ การจัดเก็บยาและเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีแนวทางการคัดกรอง และการติดตามผลทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ และความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด โดยมีการเซ็นหนังสือรับทราบ และยินยอมรับการรักษาด้วยกัญชา ประเมินคุณภาพชีวิตก่อนและหลังใช้ยา ติดตามอาการโดยรวม หากเป็นพาร์กินสันจะมีแบบประเมิน UPDRS-8 โรคลมชักจะประเมินจากความถี่ในการชัก ด้านความปลอดภัยจะมีการโทรติดตามผลหลังใช้ยา 1, 3, 7, 14, 21 วัน มีการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยากัญชาทางการแพทย์ และเอกสารกำกับยา มอบให้ผู้ป่วยเมื่อจ่ายยากัญชา และนัดผู้ป่วยมาติดตามที่คลินิกทุก 1 เดือน เพื่อปรับขนาดยาตามการพิจารณาของแพทย์ 

 

นอกจากนี้ยังมีการเจาะค่าเลือดพื้นฐาน ค่าตับ และค่าไต ก่อนเริ่มสั่งใช้ยา และหลังเริ่มยา 1 เดือน จากนั้นทุก 3 เดือน หรือหากเกิดความผิดปกติใดๆ อาจนัดหมายตามความเหมาะสม หากพบอาการไม่พึงประสงค์ และผลข้างเคียงจากยา เภสัชกรจะทำการรายงานเข้าไปที่ระบบออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และบันทึกในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

 

นอกจาก CBD oil ที่แจกให้กับผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกำลังเร่งสกัดกัญชาของกลางที่ได้มาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 643.9 กิโลกรัม ที่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยของยาฆ่าแมลง แต่ยังมีปริมาณแคดเมียมตกค้างเกินมาตรฐาน โดยใช้วิธี Supercritical Fluid Extraction และใช้ตัวทำละลายเป็นน้ำมันมะกอก ตามที่มีงานวิจัยรองรับในต่างประเทศ ประกอบกับการขออนุญาตผลิตยา จำเป็นต้องใช้สารที่มีมาตรฐานตามตำรายา เพื่อให้ได้คุณภาพยาที่สม่ำเสมอ โดยคาดว่าจะสามารถส่งยาล็อตแรกให้แก่สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

 

พร้อมกำชับกับผู้ป่วยว่า ทางโรงพยาบาลไม่มีการวางจำหน่ายให้กับผู้ป่วยโดยตรง ต้องมารับที่คลินิกเท่านั้น และใช้เฉพาะในกรณีที่การรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้ผล เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่ใช้เป็นยาชนิดแรกในการรักษา ส่วนเกณฑ์การรับผู้ป่วยที่ได้ยาที่สกัดจากกัญชากลาง จะแจ้งให้ทราบภายในเดือนสิงหาคมต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories