×

ไชยาระบุ กระทรวงเกษตรฯ เตรียมฐานข้อมูลเกษตรกรส่งคลัง ผลักดันนโยบายพักหนี้-ปลอดดอกเบี้ย 3 ปี เน้นนโยบายที่ทำให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองได้

โดย THE STANDARD TEAM
11.09.2023
  • LOADING...
ไชยา พรหมา

วันนี้ (11 กันยายน) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่อาคารรัฐสภา ไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา กรณีนโยบายเร่งด่วนของการพักหนี้เกษตรกรว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะมีการพูดคุยกับกระทรวงการคลังเพื่อจะช่วยสนับสนุนงาน โดยกระทรวงเกษตรฯ เตรียมแผนข้อมูลเกษตรกรที่จะเข้าหลักเกณฑ์การพักชำระหนี้ ซึ่งการปลอดเงินต้นและปลอดดอกเบี้ย 3 ปีไว้แล้ว

 

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ จะต้องมีมาตรการต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรยืนบนขาตัวเองได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนบางภารกิจของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อที่จะรองรับงบประมาณใหม่ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาของสภา หากผิดพลาดในเรื่องของงบประมาณก็ต้องดูเรื่องงบกลางเพื่อที่จะมาสนับสนุนภารกิจต่อไป 

 

ไชยากล่าวต่อว่า ในส่วนของโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ที่จะต้องใช้งบประมาณ ก็ต้องดูว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ และสามารถปรับเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหน เมื่อมีเวลาจำกัดและมีความลำบาก แต่รัฐบาลนี้ก็จะทำให้ดีที่สุด 

 

โดยจะเดินหน้าลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ย หลังจากที่ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ภาคอีสานไปแล้ว มีความพยายามทำความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะการนำสารโพแตสที่เป็นสารตั้งต้นของการทำปุ๋ย หากนำมาใช้กับกระบวนการได้ก็จะสามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกร และลดการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ ซึ่งจะเริ่มต้นในรัฐบาลชุดนี้

 

ไชยากล่าวว่า ขณะเดียวกันในอนาคตก็จะหารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อที่จะประสานความร่วมมือลดราคาปุ๋ยต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising