×

ขบวนทหาร-ยานยนต์และเครื่องบินสวนสนาม ส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศให้ พล.อ.อ. พันธ์ภักดี พัฒนกุล

โดย THE STANDARD TEAM
29.09.2023
 • LOADING...
พันธ์ภักดี พัฒนกุล

วันนี้ (29 กันยายน) กองทัพอากาศได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่าง พล.อ.อ. อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเกษียณอายุราชการ กับ พล.อ.อ. พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ ข้าราชการทหารอากาศ ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ลานอเนกประสงค์ อุทยานการบินกองทัพอากาศ

     

โดย พล.อ.อ. อลงกรณ์ ได้ส่งธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ และแฟ้มเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้แก่ พล.อ.อ. พันธ์ภักดี ผู้เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ (ท่านใหม่) เพื่อแสดงถึงการส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ ในโอกาสนี้กองทัพอากาศได้จัดพิธีสวนสนามเพื่อเป็นการเทิดเกียรติ ซึ่งประกอบด้วย

 

กำลังพลสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติ จำนวน 4 กองพัน ดังนี้

 

 • กองพันที่ 1 จัดกำลังพลจากกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • กองพันที่ 2 จัดกำลังพลจากกองนักเรียน โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 • กองพันที่ 3 จัดกำลังพลจากกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 • กองพันที่ 4 จัดกำลังพลจากกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

และจัดขบวนยานยนต์สวนสนาม จำนวน 29 คัน ดังนี้

 

 • รถผู้บังคับกองพันยุทธยานยนต์ จำนวน 1 คัน จากกรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 • รถจักรยานยนต์สารวัตรทหารอากาศ จำนวน 2 คัน จากสารวัตรทหารอากาศ
 • รถยนต์สารวัตรทหารอากาศ จำนวน 2 คัน จากสารวัตรทหารอากาศ
 • รถสายตรวจยานยนต์เบา จำนวน 4 คัน จากกรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 • รถชุดปฏิบัติการ จำนวน 4 คัน จากกรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 • รถโจมตี (รถบันได) จำนวน 4 คัน จากกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 • รถยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน จำนวน 4 คัน จากกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 • รถเกราะ V-150 จำนวน 4 คัน จากกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 • รถเกราะ Condor จำนวน 4 คัน จากกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการสวนสนามทางอากาศ โดยจัดอากาศยานของกองทัพอากาศ ทำการบินผ่านพิธีในห้วงเวลาที่ 1 ประกอบด้วย หมู่บิน FINALE FLYING ซึ่งเป็นการประกอบกำลังของอากาศยานจำนวน 10 ลำ ดังนี้

 

 • เครื่องบินฝึกแบบที่ 2 (T-50) จำนวน 3 ลำ จากฝูงบิน 401 กองบิน 4 
 • เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 ก (F-16) จำนวน 3 ลำ จากฝูงบิน 403 กองบิน 4 
 • เครื่องบินขับไล่แบบที่ 20 ก (Gripen 39D) จำนวน 4 ลำ จากฝูงบิน 701 กองบิน 7

 

และห้วงเวลาที่ 2 ประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20 ก (Gripen 39D) จำนวน 1 ลำ จากฝูงบิน 701 กองบิน 7

 

สำหรับ พล.อ.อ. พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศคนที่ 30 เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 24 และนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ เป็นนักบิน ทำการบินกับเครื่องบิน CT-4A, T-37 Twinny, A-37B Dragonfly, F-5E/F Tiger Shark, F-16A/B Fighting Falcon และ JAS-39C Gripen มีชื่อนามเรียกขานว่า Armstrong 

 

โดยมีประวัติรับราชการในตำแหน่งที่สำคัญตามลำดับดังนี้ 

 

 • ครูการบินและนักบินลองเครื่อง (F-16)
 • ผู้บังคับฝูง 403 กองบิน 4 ตาคลี (F-16)
 • รองผู้บังคับการกองบิน 4 ตาคลี
 • ผู้บังคับการกองบิน 7 (Gripen) สุราษฎร์ธานี 
 • ผู้ช่วยทูตไทยประจำกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
 • รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
 • เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
 • รองเสนาธิการทหารอากาศ
 • เสนาธิการทหารอากาศ 
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 

 

นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านยุทธการเป็นอย่างมาก และเคยมีส่วนร่วมในการประสานโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี ยุคที่ 5 ของกองทัพอากาศ (F-35) ก่อนมารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

พันธ์ภักดี พัฒนกุล พันธ์ภักดี พัฒนกุล พันธ์ภักดี พัฒนกุล กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ พันธ์ภักดี พัฒนกุล กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising