×

‘โออาร์’ จับมือ ‘บลูบิค’ ตั้งบริษัทร่วมทุน เจาะธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

17.05.2021
  • LOADING...
‘โออาร์’ จับมือ ‘บลูบิค’ ตั้งบริษัทร่วมทุน เจาะธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR ร่วมลงทุนกับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ Bluebik เพื่อจัดตั้ง บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด (ORBIT Digital) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 100,000 บาท โดย Modulus และ Bluebik ถือหุ้นในสัดส่วน 40% และ 60% ของทุนจดทะเบียนตามลำดับ

 

การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเป็นไปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดสู่การขยายธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories