×

ศปปส. ยื่นค้านแก้ ม.272 ตัดอำนาจ ส.ว.​ ร่วมเลือกนายกฯ เพราะมาจากประชามติของประชาชน มองพิธาเป็นนายกฯ อันตรายกับคนรักชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
17.07.2023
  • LOADING...
ค้าน ม.272

วันนี้ (17 กรกฎาคม) อานนท์ กลิ่นแก้ว ประธานศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันฯ (ศปปส.) และคณะ ขอให้คงไว้ซึ่งมาตรา 272 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ภายหลังจากที่พรรคก้าวไกลได้ยื่นหนังสือต่อประธานสภาเพื่อขอยกเลิกรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมเลือกนายกฯ 

 

อานนท์กล่าวว่า ศปปส. เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะยกเลิกมาตรานี้ เนื่องจากที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้มาจากการลงประชามติของประชาชน ในการออกเสียงประชามติเพื่อรับรองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งได้ถามคำถามพ่วงให้ประชาชนทั่วประเทศตัดสินใจว่าจะให้สมาชิกวุฒิสภามาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ ผลปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ 15.13 ล้านเสียงเห็นด้วย จึงมองว่าการขอถอดถอนหรือยกเลิกมาตรา 272  นั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่  

 

นอกจากนี้ อานนท์ยังฝากถามถึง พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ว่า เหตุใดไม่ยอมลดเพดานในการแก้ไขมาตรา 112 และต้องการจัดระเบียบสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทาง ศปปส. และกลุ่มนักรบเสื้อสีน้ำเงินมองว่า หากพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีอาจเกิดอันตรายกับประชาชนผู้รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ได้ จึงขอไม่สนับสนุนให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรี และขอเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาพิจารณาถึงเหตุผลดังกล่าว และขอให้ดำรงคงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 272 

 

สำหรับวันนี้มี เจษ อนุกูลโภคารัตน์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทน วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือ โดยกล่าวภายหลังการรับยื่นหนังสือว่าจะรีบดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการ และจะนำเรื่องดังกล่าวแจ้งต่อประธานรัฐสภาโดยเร็วต่อไป

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising