×

ชมคลิป: ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อประธานสภา

โดย THE STANDARD TEAM
15.06.2022
  • LOADING...

ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อประธานสภา

 

ชมคลิปอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ https://thestandard.co/video/

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising