×
233432

1 เมษายน 2476 – รัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกา

โดย THE STANDARD TEAM
01.04.2019
  • LOADING...
รัฐประหาร

หลังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยอมรับเป็นพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ แต่มีการประนีประนอมระหว่างคณะราษฎร นำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับ 10 ธันวาคม 2475

 

พระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย และอาจกล่าวได้ว่าคือผู้ทำรัฐประหารเป็นคนแรกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่เรียกกันว่า ‘รัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกา’

 

ต้นเหตุอันนำไปสู่การปิดสภาของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา มาจากความขัดแย้งภายในสภา หลังหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) เสนอ ‘เค้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติ’ ที่ให้รัฐออกพันธบัตรซื้อที่ดินทำกินทั้งหมด ทำให้ชาวนาชาวไร่มีสภาพเป็นลูกจ้างของรัฐ ซึ่งถูกโจมตีอย่างหนักว่าเป็นการวางโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเดียวกับคอมมิวนิสต์

 

1 เมษายน 2476 ซึ่งขณะนั้นถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ รัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อปิดสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา เข้าลักษณะเป็นการ ‘รัฐประหาร’ ประการหนึ่ง ทำให้อำนาจบริหารและนิติบัญญัติมาขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจของพระมหากษัตริย์ในรูปของพระราชกฤษฎีกา จนทำให้สื่อมวลชนในยุคนั้นล้อเลียนว่าเป็นระบอบ ‘มโนเครซี่’

 

เหตุการณ์ดังกล่าวจบลงด้วย พระยาพหลพลพยุหเสนา พระยาทรงสุรเดช พระยาฤทธิอัคเนย์ และพระประศาสน์พิทยายุทธ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี โดยอ้างปัญหาสุขภาพ ก่อนที่ในวันที่ 20 มิถุนายน พระยาพหลพลพยุหเสนาจะนำกำลังเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories