×

14 พฤศจิกายน – วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day)

โดย THE STANDARD TEAM
14.11.2020
  • LOADING...
เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด สำหรับคนเป็น โรคเบาหวาน

วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day – WDD) ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ในปี 2020 เป็นธีมพยาบาลกับเบาหวาน (The Nurses and Diabetes) มุ่งเพิ่มบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากพยาบาลมีบทบาทสำคัญของทีมของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เช่น คัดกรองเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน ให้คำแนะนำผู้ป่วยหรือผู้ดูแล 

 

สำหรับวันเบาหวานโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 โดย IDF และองค์การอนามัยโลก เพื่อตอบสนองต่อความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านสุขภาพที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากโรคเบาหวาน วันเบาหวานโลกกลายเป็นวันสหประชาชาติอย่างเป็นทางการในปี 2549 โดยมีข้อมติแห่งสหประชาชาติ 61/225 ทุกปีในวันที่ 14 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันเกิดของเซอร์เฟรเดอริก แบนติง ซึ่งเป็นผู้ค้นพบอินซูลินร่วมกับ ชาร์ลส์ เบสต์ ในปี พ.ศ. 2465

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising