×

12 ธันวาคม วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล (Universal Health Coverage Day)

โดย THE STANDARD TEAM
12.12.2019
  • LOADING...
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2012 ข้อเสนอการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของทุกประเทศ ได้ผ่านการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติ (UN) เป็นครั้งแรก วันที่ 12 ธันวาคมของทุกปีจึงถูกจดจำในฐานะ ‘วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล’ หรือ Universal Health Coverage Day

 

วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากลมีขึ้นเพื่อเป็นโอกาสในการณรงค์ให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมระบบสุขภาพที่ดีโดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Health for All) โดยประเด็นรณรงค์ในปีนี้คือ ‘Unite for Universal Health Coverage’ เพื่อกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ รวมพลังขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศตนเอง 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories