×

11 ธันวาคม 2003 วันภูเขาสากล (International Mountain Day)

โดย THE STANDARD TEAM
11.12.2019
  • LOADING...
วันภูเขาสากล

ในปี 2003 องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 11 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันภูเขาสากล เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเขาทั่วโลก รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศภูเขาอย่างยั่งยืน

 

ภูเขาถือเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิต เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ และชุมชนชาวเขา ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ การหาอาหาร การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีทางวัฒนธรรมเฉพาะตัว มีประชากรอาศัยในพื้นที่ราบสูงหรือภูเขาเกือบพันล้านคน และมากกว่าครึ่งของจำนวนประชากรอาศัยระบบนิเวศของภูเขาในเรื่องน้ำ อาหาร และพลังงานสะอาด 

 

กระทั่งปัจจุบันระบบนิเวศภูเขากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียหน้าดิน การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ ทำให้ระบบนิเวศบนภูเขาถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงชุมชนที่อาศัยอยู่บนภูเขา 

 

ในทุกๆ ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) หน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติจะกำหนดประเด็นสำคัญของวันภูเขาสากลในแต่ละปี โดยปีนี้มาในหัวข้อ ‘Mountains Under Pressure: Climate, Hunger, Migration’ เพื่อตระหนักถึงสภาพภูมิอากาศ ความหิวโหย และการอพยพย้ายถิ่น ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ราบสูง และผลักดันให้การพัฒนาระบบนิเวศภูเขาอย่างยั่งยืนเป็นวาระสำคัญในวางแผนการดำเนินงานบนเวทีข้อตกลงปารีส

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising