×

10 กันยายน – วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

โดย THE STANDARD TEAM
10.09.2019
  • LOADING...

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำหนดให้ทุกๆ วันที่ 10 กันยายนของทุกปี เป็น ‘วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก’ หรือ ‘World Suicide Prevention Day’ เพื่อสร้างความตระหนักให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการป้องกันการฆ่าตัวตาย

 

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ในแต่ละปีมีประชากรมากกว่า 800,000 คน เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย และในแต่ละครั้งที่มีการฆ่าตัวตายสำเร็จ (Complete Suicide) จะมีความพยายามฆ่าตัวตาย (Attempted Suicide) มากกว่า 20 ครั้ง นั่นหมายความว่า ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ ถ้าคนรอบข้างมีความตระหนักและสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

 

ด้าน World Population Review สำรวจและพิจารณาข้อมูลการฆ่าตัวตายขององค์การอนามัยโลกในปีที่ผ่านมา พบว่า ลิทัวเนียเป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในโลก เฉลี่ย 31.9 คนต่อประชากร 100,000 คน ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 32 มีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 14.4 คนต่อประชากร 100,000 คน 

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการฆ่าตัวตายมากขึ้นได้ที่ thestandard.co/lesson-learned-suicide-problem/

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising