×

10 ตุลาคม 2021 – วันสุขภาพจิตโลก

โดย THE STANDARD TEAM
10.10.2021
  • LOADING...
World Mental Health Day

นับตั้งแต่ปี 1992 เป็นต้นมา สหพันธ์สุขภาพจิตโลก (The World Federation for Mental Health: WFMH) ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day: WMHDAY) เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของสุขภาพจิต และการลงทุนเพื่อการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตใจ

 

จากรายงานการศึกษาของธนาคารโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและคาดหมายว่า ในปี 2020 โรคซึมเศร้าจะเป็นปัญหาสาธารณสุข (Burden of Disease) ระดับโลก อันดับที่ 2 รองลงมาจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 

 

ปัจจุบันการศึกษาภาระของปัญหาสุขภาพทั้งไทยและของโลก ปัญหานี้อยู่ในอันดับ 4 ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมต้องให้ความสำคัญ เพราะโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก เพราะคนที่ป่วยถ้าไม่ดูแลให้ดีจะเป็นเรื้อรัง บางคนกว่าจะรู้ว่าเป็นโรคนี้ต้องเข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาลบ่อย เพราะบางทีอาการของโรคจะแสดงออกทางอาการและทางกายหลายอย่าง ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างคนปกติหรือทำมาหาเลี้ยงชีพตนเอง เป็นภาระต่อญาติ สังคม สุดท้ายก็นำไปสู่ปัญหาจิตเวชขั้นรุนแรงคือการฆ่าตัวตาย สูญเสียทรัพยากรบุคคลของชาติโดยที่เราสามารถป้องกันและแก้ไขได้

 

อ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising