×

10 กันยายน 2021 – วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

โดย THE STANDARD TEAM
10.09.2021
  • LOADING...
World Suicide Prevention Day

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำหนดให้ทุกๆ วันที่ 10 กันยายนของทุกปี เป็น ‘วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก’ หรือ ‘World Suicide Prevention Day’ เพื่อสร้างความตระหนักให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการป้องกันการฆ่าตัวตาย

 

ข้อมูลจาก WHO ระบุว่า ในแต่ละปีมีประชากรมากกว่า 800,000 ราย เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย และในแต่ละครั้งที่มีการฆ่าตัวตายสำเร็จ (Complete Suicide) จะมีความพยายามฆ่าตัวตาย (Attempted Suicide) มากกว่า 20 ครั้ง นั่นหมายความว่า ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ ถ้าคนรอบข้างมีความตระหนักและสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการฆ่าตัวตายมากขึ้นได้ที่: “ทุกปัญหามีค่าแก่การรับฟัง” อ่านก่อนที่เกิดการฆ่าตัวตายรายต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising