×

10 พฤษภาคม 2536 – โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์อินดัสเตรียล

โดย THE STANDARD TEAM
10.05.2022
  • LOADING...
โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์

จากโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาของบริษัท เคเดอร์อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ที่คร่าชีวิตคนงานไปทั้งหมด 188 ราย และบาดเจ็บอีก 469 ราย เนื่องจากโครงสร้างอาคารที่ไม่ได้มาตรฐาน กลายเป็นที่มาของ ‘วันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ’ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของภาคแรงงานที่เรียกร้องการพัฒนาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 

นับจากนั้นเป็นต้นมา วันที่ 10 พฤษภาคม จึงถูกกำหนดให้เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รำลึกถึงความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ และใช้เป็นบทเรียนในการสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้มากขึ้น

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising