×

4 กุมภาพันธ์ 2004 – กำเนิด Facebook โซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก

โดย THE STANDARD TEAM
04.02.2023
  • LOADING...

เฟซบุ๊ก หรือเดอะเฟซบุ๊ก กำเนิดขึ้นจาก มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ที่พยายามสร้างเว็บไซต์เชื่อมต่อเครือข่ายนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จนได้รับความนิยมและขยายไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2004 ได้ก่อตั้งเป็นบริษัทเดอะเฟซบุ๊ก ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อภายหลังเหลือเพียง เฟซบุ๊ก และเปิดบริการให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถลงทะเบียนใช้งานเฟซบุ๊กได้ในวันที่ 26 กันยายน 2006 เรื่อยมาถึงจนถึงวันนี้

 

ปัจจุบันเฟซบุ๊กมีผู้ใช้งานราว 2.91 พันล้านคนทั่วโลก และสำหรับประเทศไทยมีผู้ใช้อยู่ประมาณ 50 ล้านคน ถือเป็นโซเชียลมีเดียหลักที่แทบทุกคนต้องใช้บริการ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising