×

เสียงสะท้อนภาคประชาชน ‘คัดค้าน’ แผนปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพฯ

โดย THE STANDARD TEAM
08.01.2024
  • LOADING...
ผังเมือง

THE STANDARD ยกตัวอย่างเสียงสะท้อนภาคประชาชนและตัวแทนประชาชนจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567

 

จุดประสงค์เพื่อนำเสนอสาระสำคัญของร่างผังเมืองฯ ให้ประชาชนได้ทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุงร่างผังเมืองฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาให้​ ‘กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเพื่อทุกคนและเติบโตอย่างยั่งยืน’

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising