×

กทม. ชวนคนกรุงเทพฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุง

โดย THE STANDARD TEAM
14.05.2024
 • LOADING...
Bangkok city plan

วานนี้ (13 พฤษภาคม) ไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ระบุว่า สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4 ) 

 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 3 ครั้ง 9 เขต ประกอบด้วย 

 

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00-13.00 น. ที่ 

 1. ห้องประชุมพุฒ เชื้อแก้ว ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม 
 2. ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตสาทร 
 3. ห้องประชุมนรกิจบริหาร ชั้น 4 สำนักงานเขตบางเขน 

 

ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00-13.00 น. ที่ 

 1. ห้องประชุมฉลองกรุง สำนักงานเขตลาดกระบัง 
 2. ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเขตยานนาวา 
 3. ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร 

 

ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00-13.00 น. ที่ 

 1. ห้องประชุม สำนักงานเขตดอนเมือง 
 2. ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 
 3. ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชคฤห์ สำนักงานเขตธนบุรี

 

ไทวุฒิระบุว่า กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงข้อกำหนดและเสนอแนะมาตรการทางผังเมืองอื่นๆ ที่เหมาะสม ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครต่อไป

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising