×

8 แบรนด์แฟชั่นที่ก้าวเข้าสู่โลก Metaverse ในปี 2021

27.12.2021
  • LOADING...
Fashion Brands Metaverse

แม้นิยามของโลก Metaverse ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่า อะไรคือใช่และไม่ใช่ แบบไหนเรียก Metaverse แบบไหนเรียกไม่เข้าขั้น ตั้งแต่ Facebook เปลี่ยนชื่อเป็น Meta และประกาศตนเข้าสู่โลก Metaverse ส่งผลให้แบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ทั่วโลกต่างรู้สึกว่าตนต้องปรับตัวและมุ่งหน้าสู่โลกเสมือน หลายแบรนด์มองเห็นโอกาส หลายแบรนด์ทดลองก้าวขามาสู่โลกนี้แล้ว และไม่ว่าคอลเล็กชันในโลกดิจิทัลของพวกเข้าจะได้รับความนิยมเทียบเท่าโลกกายภาพหรือเปล่า นี่คือแบรนด์แฟชั่นที่ปรับตัวและทดลองเข้าสู่ Metaverse ในปีนี้

 

Fashion Brands Metaverse

 

ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร

ภาพ: Courtesy of Brands

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories