×

รัดเข็มขัดได้ผล! ไตรมาส 3 ‘นกแอร์’ ขาดทุนลดลงเกือบ 50% เตรียมเปิดเส้นทางใหม่-เพิ่มเครื่องบินอีก 2 ลำ

14.11.2019
  • LOADING...
NokAir

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ได้รายงานผลประกอบการในช่วงไตรมาส 3 พบว่า 

 

ในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Low Season) ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารลดลง 0.64% และจำนวนเที่ยวบินลดลง 4.07 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีเครื่องบินเหลือ 22 ลำ หรือ 15.38% หลังจากเอาเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมากออกมาฝูงบิน

 

ในขณะที่อัตราการใช้เครื่องบินต่อลำเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง 13.14% ส่วนรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) ลดลงเล็กน้อย 0.57% แต่ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) ลดลงถึง 5.64%

 

เรื่องนี้มาจากการที่นกแอร์สามารถบริหารจัดการต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริหารได้ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุจนทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนต่างๆ ได้ตามแผนการ ลดค่าใช้จ่ายตามแผนการฟื้นฟูธุรกิจ นอกจากนั้นบริษัทยังได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบินให้ตรงต่อเวลา (On-Time Performance) เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าชดเชยสำหรับการล่าช้าของเที่ยวบิน (Flight Delay) ลดลงอีกด้วย

 

ส่งผลให้ไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 4,357.84 ล้านบาท มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับไตรมาสนี้ 1,093.16 ล้านบาท แบ่งเป็นผลขาดทุนของบริษัทใหญ่จำนวน 633.95 ล้านบาท และผลขาดทุนจากส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 459.21 ล้านบาท

 

เมื่อเจาะเข้าไปเฉพาะส่วนที่เป็นสายการบินนกแอร์ ไม่รวมบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 2,783.67 ล้านบาท ลดลง 2.79% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ 3,273.52 ล้านบาท ลดลงถึง 14.70% โดยมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับไตรมาสนี้จำนวน 489.86 ล้านบาท ลดลง 49.70% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลขาดทุน 973.79 ล้านบาท

 

ส่วนงวด 9 เดือน มีรายได้ 9,288.06 ล้านบาท ลดลง 11.84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 10,535.20 ล้านบาท เนื่องจากมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ลดลง 10.48% จากการลดลงของจำนวนเครื่องบิน 

 

ในขณะที่รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) คงที่เท่ากับ 1.91 บาทต่อที่นั่ง-กม. มีรายได้จากค่าโดยสารลดลง 10.08% และรายได้จากการให้บริการลดลง 11.95% ส่วนค่าใช้จ่าย 10,652.07 ล้านบาท ลดลงจาก 12,283.67 ล้านบาท หรือ 13.28% สรุปแล้วจึงมีผลขาดทุน 1,240.95 ล้านบาท ลดลง 507.52 ล้าน หรือ 29.02%

 

ด้าน บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด มีรายได้รวม 1,597.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.40% จาก 1,433.96 ล้านบาท ด้วยปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น 33.93% จาก 0.29 ล้านคน เป็น 0.39 ล้านคน ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินโดยรวม 27.88% มีค่าใช้จ่าย 2,203.16 ล้านบาท เพิ่ม 11.61% จากจำนวนเครื่องบินที่เพิ่มอีก 2 ลำ สรุปแล้วมีผลขาดทุน 596.33 ล้านบาท เพิ่ม 11.44% 

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาระบุว่า มีแผนที่จะขยายเส้นทางการบินไปในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเส้นทางที่จะมีการนำร่องตามแผนที่จะเปิดให้บริการภายในปี 2562 นี้ ได้แก่ เส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น 

 

อีกทั้งยังได้มีการปรับเพิ่มตารางการบินในประเทศไปแล้ว ได้แก่ ดอนเมือง-บุรีรัมย์ โดยได้เพิ่มเที่ยวบินเป็น 4 เที่ยวบิน จากเดิม 3 เที่ยวบินต่อวัน รวมทั้งยังได้มีปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินเป็นการบินทุกวัน ในเที่ยวบิน เชียงใหม่-อุบลราชธานี จากเดิมที่มีการบิน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 

 

นอกจากนี้ยังได้ยังวางแผนที่จะเพิ่มเครื่องบินให้บริการภายในช่วงปลายปีนี้อีก 2 ลำ หลังจากในขณะนี้ได้มีเครื่องบินให้บริการอยู่ที่ 22 ลำ ส่งผลให้ในช่วงสิ้นปี 2562 สายการบินนกแอร์จะมีเครื่องบินให้บริการทั้งสิ้น 24 ลำ ขณะเดียวกันได้มีการรับสมัครนักบินเพิ่มมากขึ้น และได้มีลูกเรือชุดใหม่ของทางสายการบินนกแอร์เข้าสมัครอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 861 ราย

 

“ในขณะนี้สายการบินนกแอร์ถือว่ามีเสถียรภาพที่สูงขึ้น ทำให้ทางสายการบินนกแอร์ได้รับสมัครนักบินและลูกเรือเข้ามาเพิ่ม ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทที่สามารถจ้างนักบินเพิ่มได้ ไม่ได้กำลังประสบปัญหาเหมือนกับกระแสที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ และยังเป็นการตอกย้ำแผนฟื้นฟูที่กำลังไปได้ด้วยดี” วุฒิภูมิกล่าวในที่สุด

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising