×

‘ไทยไลอ้อนแอร์’ ประกาศให้ความช่วยเหลือนำคนไทยในจีนกลับไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดย THE STANDARD TEAM
03.02.2020
 • LOADING...

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ออกประกาศให้ความช่วยเหลือนำคนไทยในประเทศจีนกลับสู่ประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ในการเดินทางกลับมายังประเทศไทยตามรายละเอียดดังนี้

1. ผู้โดยสารจะต้องมีสัญชาติไทยและถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ตในการแจ้งความประสงค์เพื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทย

 1. ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ผ่าน 2 ช่องทาง
  • คอลเซ็นเตอร์ โทร. +66 2529 9955 (สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00-23.59 น.)
  • อีเมล์ [email protected]
 1. ผู้โดยสารจะต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 2. ผู้โดยสารจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่น หรือไม่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อของไวรัสโคโรนา และผ่านการคัดกรองตามกระบวนการของท่าอากาศยานต้นทางในประเทศจีน
  5. ผู้โดยสารที่แจ้งความประสงค์ในการเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจะต้องเดินทางในวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น
  6. ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้เที่ยวเดียวเท่านั้น (จากจุดบินที่สายการบินให้บริการจากประเทศจีนกลับมายังประเทศไทย)
  7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง: 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising