×

‘คณะราษฎรยกเลิก 112’ ทวงคำตอบจากดีอีเอส หลังถูกปิดกั้นเว็บไซต์รณรงค์ยกเลิก ม.112

โดย THE STANDARD TEAM
18.08.2022
  • LOADING...
คณะราษฎรยกเลิก 112

วันนี้ (18 สิงหาคม) กลุ่มคณะราษฎรยกเลิก 112 (ครย.112) เดินทางไปยังอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ต่อกรณีปิดกั้นเว็บไซต์ http://www.no112.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดทำโดยคณะก้าวหน้า กลุ่มคณะราษเปซ และเครือข่ายนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวในนามคณะราษฎรยกเลิก 112 เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการยกเลิกกฎหมายอาญา มาตรา 112 ดังกล่าวร่วมลงชื่อ

 

ทั้งนี้ ภายในหน้าเว็บไซต์ปรากฏข้อความว่า “เนื้อหานี้ถูกระงับเนื่องจากมีความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเข้าเครือข่ายกระทำผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” 

 

เป็นเหตุให้กลุ่มคณะราษฎรยกเลิก 112 ได้นัดรวมตัวกันเพื่อทวงถามคำตอบจากรัฐมนตรีกระทรวงดีอีเอส เนื่องจากเว็บไซต์ดังกล่างเป็นการแสดงความเห็นและการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั่วไป โดยตั้งแต่การเริ่มรณรงค์มีประชาชนให้ความสนใจอย่างคึกคัก ทำให้สามารถรวบรวมรายชื่อตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กว่า 240,000 รายชื่อ โดยตัวแทนคณะราษฎรยกเลิก 112 ระบุว่า การปิดกั้นเว็บไซต์เท่ากับปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน และต้องการให้กระทรวงดีอีเอสตอบคำถามว่ามีอำนาจอะไรในการสั่งปิด

 

ธนพร วิจันทร์ หนึ่งในตัวแทนคณะราษฎรยกเลิก 112 ได้อ่านเนื้อหาในหนังสือที่ยื่นกับรัฐมนตรีกระทรวงดีอีเอส ใจความว่า “ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มเข้าชื่อเสนอกฎหมายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. …. และเป็นผู้ร่วมจัดทำเว็บไซต์ ทราบว่าขั้นตอนตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ระบุว่า เว็บไซต์ที่จะถูกปิดกั้นได้ต้องมีเนื้อหาที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายนี้ หรือคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เห็นว่ามีข้อมูลที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี และต้องให้รัฐมนตรีเห็นชอบก่อนยื่นคำร้องขออนุมัติการปิดกั้นต่อศาล และในชั้นศาลจะต้องเปิดโอกาสให้เจ้าของข้อมูลบนเว็บไซต์ได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านได้ ในกรณีนี้ ผู้ริเริ่มและกลุ่ม ครย.112 กลับไม่ได้รับแจ้งให้ดำเนินการใดๆ หรือมีโอกาสใช้สิทธิคัดค้านเลย”

 

ขณะที่ สมยศ พฤกษาเกษมสุข และหนึ่งในตัวแทนคณะราษฎรยกเลิก 112 กล่าวว่า กระทรวงดีอีเอส ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลตามที่กระทรวงประกาศไว้ว่าต้องการให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้ การจัดลำดับการแข่งขันทางดิจิทัลของเราอยู่ในลำดับที่ 38 จาก 65 ประเทศ เราตกอยู่ในสถานะที่ล้าหลังของเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

เนื่องจากกระทรวงดีอีเอส ทำแต่เรื่องจำกัดเสรีภาพและการแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชน โดยเฉพาะการปิดเว็บไซต์ ปีที่แล้ว กระทรวงดีอีเอสได้แถลงว่า ได้ปิดเว็บไซต์ที่แสดงเนื้อหาทางการเมืองกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมแล้วกว่า 260 คำสั่ง ปิด URL ไปแล้วกว่า 6,000 URL แสดงว่ากระทรวงแทบจะไม่ทำงานหลักในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

แต่กลับมุ่งปิดเว็บไซต์ที่มีการแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมือง เว็บไซต์ http://www.no112.org เป็นช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมือง เชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงชื่อ เพื่อให้มีการแก้ไขและยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ล้าหลัง ควบคุมจำกัดเสรีภาพของประชาชน

 

ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดีอีเอสเดินทางมารับหนังสือ และหลังจากที่ได้รับยื่นหนังสือจากคณะราษฎรยกเลิก 112 พร้อมทั้งได้แจ้งกลับมาว่า สาเหตุที่ปิดเว็บไซต์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นคำสั่งศาล “มีคำสั่งศาลแล้ว เนื่องจากตีลับมาก ขออนุญาตทำตามขั้นตอน”

 

ทำให้จากนี้ต่อไปคณะราษฎรยกเลิก 112 จะเดินหน้ายื่นหนังสือผ่านสภา และขอให้กรรมาธิการที่เกี่ยวข้องช่วยเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้ต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising