×

ที่ปรึกษาอนุ กมธ.พระพุทธศาสนา ชี้ ‘2 พส.’ ไลฟ์ไม่ผิดพระธรรมวินัย ช่วยดึงคนรุ่นใหม่สนใจธรรมะมากขึ้น

โดย THE STANDARD TEAM
07.09.2021
  • LOADING...
Niyom Vejkama

วันนี้ (7 กันยายน) นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สกลนคร พรรคเพื่อไทย ในฐานะที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ของวัดสร้อยทอง ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กว่า ถือเป็นการดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาฟังการเทศน์ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ง่ายมากขึ้น ไม่มีส่วนใดในการไลฟ์ที่ผิดพระธรรมวินัย พร้อมมองว่า

 

  1. การหัวเราะที่ถูกมองว่าไม่สำรวมนั้น มองว่าการหัวเราะไม่ใช่เรื่องผิดบาป และการไม่สำรวมในความหมายตามพระพุทธศาสนา คือ ทำผิดโลกวัชชะ ทำในสิ่งที่ทางโลกติเตียน ไม่ได้หมายความว่าห้ามหัวเราะ หรือห้ามพูดด้วยศัพท์ของวัยรุ่น  

 

  1. พระทั้ง 2 รูปยังคงปฏิบัติรักษาศีล 227 ข้อ และในศีล 227 ข้อ ไม่มีข้อใดที่ห้ามไม่ให้พระหัวเราะ ทั้งยังอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง ดังนั้น การหัวเราะของพระทั้งสองรูปไม่ใช่สิ่งที่ผิดในทางพระพุทธศาสนา  

 

  1. การไลฟ์เทศนาธรรมแบบใหม่ของพระทั้งสองรูป ถือเป็น ‘จริต’ ในทางศาสนาพุทธในสมัยพุทธกาล โดยจริตหมายความว่า เคยเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้น ซึ่งในพระไตรปิฎกบันทึกไว้ว่า มีพระที่ยังไม่บรรลุพระอรหันต์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า พระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า ‘ไม่สำรวม’ ในการเดิน คือ กระโดดข้ามคลองเล็กๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่า มันเป็น ‘จริต’ ของท่าน เพราะในชาติภพก่อนพระสารีบุตรเคยเกิดเป็นวานร มาชาตินี้บางครั้งจึงมีจริตเดิมได้ ไม่ถือว่าไม่สำรวม ในปัจจุบันหมายถึง เคยเป็นแบบใดก็เป็นแบบนั้น   

 

ส่วนกรณีที่คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กำลังขอมติออกหนังสือนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง 2 รูปเข้ามาชี้แจงนั้น มองว่า กมธ. ศาสนาฯ ไม่มีสิทธิ์เรียกพระสงฆ์เข้ามาชี้แจงหรือวินิจฉัยว่าใครผิดถูก ไม่มีอำนาจสอบสวนพระ เพราะคณะสงฆ์มีองค์กรปกครองคณะสงฆ์อยู่ ทั้งมหาเถรสมาคม เจ้าคณะ หรือเจ้าอาวาส สิ่งที่ กมธ. ทำได้คือ นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง 2 รูปเล่าให้ฟังว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรเท่านั้น  

 

“ไม่มีเครื่องวัดว่าหัวเราะแบบไหนสำรวมหรือไม่สำรวม ถ้าจะให้เทศน์ธรรมะแบบโบราณจริงๆ คนรุ่นนี้ไม่ฟังหรอกครับ ใส่ตลกขบขันบ้างเพื่อให้คนสนใจ อาจจะดูหวือหวาบ้างเพราะเป็นถ่ายทอดสด แต่การไลฟ์ก็ไม่มีพระธรรมวินัยข้อใดห้ามไว้ กลับดีเสียอีกที่ในยุค New Normal คนไม่ต้องเดินทางไปวัดก็รับธรรมะที่บ้านได้ เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง” นิยมกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising