×

เลือกตั้ง 2566 : นิด้าโพลเผยผลสำรวจ เชื่อมีม็อบต้านรัฐบาล ชี้ประชาชนเกินครึ่งเบื่อมาก ทำเศรษฐกิจแย่

โดย THE STANDARD TEAM
18.06.2023
  • LOADING...
นิด้าโพล

วันนี้ (18 มิถุนายน) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘การชุมนุมหลังจัดตั้งรัฐบาล’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการชุมนุมหลังจัดตั้งรัฐบาล การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการชุมนุมต่อต้านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลใหม่ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 26.72 ระบุว่า จะมีการชุมนุมต่อต้าน แต่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น รองลงมา ร้อยละ 25.42 ระบุว่า จะไม่มีการชุมนุมต่อต้านใดๆ ทั้งสิ้น ร้อยละ 25.19 ระบุว่า ไม่มั่นใจ ร้อยละ 22.44 ระบุว่า จะมีการชุมนุมต่อต้าน และมีความรุนแรงเกิดขึ้น และร้อยละ 0.23 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ด้านสิ่งที่จะทำหากรัฐบาลใหม่ นายกรัฐมนตรี ไม่ได้มาจากพรรคการเมืองที่เลือก พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 38.63 ระบุว่า ยอมรับในรัฐบาลใหม่อย่างเต็มใจ รองลงมา ร้อยละ 22.52 ระบุว่า ไม่ยอมรับ แต่จะไม่เข้าร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลใหม่ ร้อยละ 16.87 ระบุว่า จำใจต้องยอมรับในรัฐบาลใหม่ ร้อยละ 14.43 ระบุว่า เฉยๆ ไม่สนใจว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาล ร้อยละ 7.02 ระบุว่า ไม่ยอมรับ และจะเข้าร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลใหม่แน่นอน และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ

 

สำหรับความกังวลของประชาชนหากเกิดการชุมนุมทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาลใหม่ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 56.87 ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลง รองลงมา ร้อยละ 37.18 ระบุว่า การเกิดความรุนแรงจากการชุมนุม (เช่น การทำลายทรัพย์สิน การทำร้ายซึ่งกันและกัน) ร้อยละ 32.98 ระบุว่า การเกิดความขัดแย้งของคนในชาติ ร้อยละ 29.16 ระบุว่า การก่อรัฐประหาร ร้อยละ 21.45 ระบุว่า การกระทำที่ไม่เคารพกฎหมาย และ/หรือละเมิดสิทธิผู้อื่น ร้อยละ 18.63 ระบุว่า สภาพการจราจรที่ติดขัดจากการชุมนุม ร้อยละ 12.21 ระบุว่า การแทรกแซงจากต่างชาติ ร้อยละ 3.82 ระบุว่า ไม่มีความกังวล และร้อยละ 1.98 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเบื่อหน่ายกับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาล พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 57.71 ระบุว่า เบื่อมาก รองลงมา ร้อยละ 20.46 ระบุว่า ค่อนข้างเบื่อ ร้อยละ 12.75 ระบุว่า ไม่เบื่อเลย ร้อยละ 8.09 ระบุว่า ไม่ค่อยเบื่อ และร้อยละ 0.99 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising