×

สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ดูแลผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ให้แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน ลดภาระค่าใช้จ่าย

โดย THE STANDARD TEAM
08.05.2022
  • LOADING...
ดูแลผู้สูงอายุ-ผู้พิการ

วันนี้ (8 พฤษภาคม) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบ บรรจุผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับคนไทยทุกคน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผนรองซับการขับถ่าย เป็นการดำเนินการเพื่อดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระและปัสสาวะไม่ได้ และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันตามดัชนี ADL ระหว่าง 0-6 หรือตามแผนดูแลรายบุคคล (Care Plan) ซึ่งมีจำนวน 53,356 ราย โดยสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับขับถ่าย จำนวน 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน ตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

ในส่วนของงบประมาณรองรับนั้นให้เป็นการดำเนินการผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ในการจัดสรรค่าใช้จ่าย ที่เป็นไปตามความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้หน่วยบริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก กปท. ตามกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนดูแลรายบุคคล เป็นการรับงบประมาณเพิ่มเติมจากอัตราเดิมที่ได้รับ

 

อนุทินกล่าวว่า สำหรับสิทธิประโยชน์นี้กำหนดให้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 จากจำนวนกลุ่มเป้าหมายข้างต้น เมื่อคำนวณกับต้นทุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย อยู่ที่ 9.5 บาทต่อชิ้น โดยใช้จำนวน 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน และจำนวนวัน 153 วันของปีงบประมาณที่เหลืออยู่ คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 232.66 ล้านบาท   

 

“ด้วยสิทธิประโยชน์นี้จะช่วยให้ผู้ที่อยู่ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระและปัสสาวะไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ที่มีปัญหาการขับถ่าย โดยไม่จำกัดอายุ นอกจากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการลดภาระค่าใช่จ่ายครัวเรือนในด้านสุขภาพได้ ซึ่งจากมติที่ประชุมในวันนี้ยังได้ให้เพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เช่น แผ่นรองซับ ผ้าอ้อมทางเลือก เป็นต้น และขอให้เน้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐาน” 

 

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทองได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ ทั้ง LINE สปสช. (LINE ID @nhso) หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook: facebook.com/NHSO.Thailand 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising