×

เนชั่น ผลัดใบ แต่งตั้ง ‘มารุต’ จาก VGI เป็น CEO แทน ‘เทพชัย หย่อง’

โดย THE STANDARD TEAM
28.09.2017
  • LOADING...

     บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ได้ลาออกไป 3 คน และได้แต่งตั้งนายมารุต อรรถไกวัลวที เป็นประธานกรรมการ โดยมีนายเทพชัย หย่อง เป็นรองประธานกรรมการ หลังก่อนหน้านี้สื่อมวลชนหลายสำนักรายงานว่ามีการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท CHIT LOM LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกง แต่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนใด

     ปัจจุบันนายมารุต ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของ บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในฐานะบริษัทธุรกิจโฆษณา และการตลาด และมีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

     หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่ออนาคตของสื่อในเครือเดอะเนชั่น และจะสร้างพลังในการเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งให้กับบริษัทท่ามกลางความท้าทายในธุรกิจสื่อ และยังเป็นการตอกย้ำถึงความต่อเนื่องในด้านความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพของสื่อในเครือเนชั่น

     โดยนายมารุต ให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจว่า “ผมพร้อมจะใช้ประสบการณ์ของผมช่วยทำให้เครือเดอะเนชั่นเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่ง”

     ก่อนหน้านี้ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท ของนายเทพชัย หย่อง เนื่องจากมีภารกิจมาก โดยจะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป

     หลังการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด คณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

  1. นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการ
  2. นายเทพชัย แซ่หย่อง รองประธานกรรมการ
  3. นางพิจิตรา มหาพล ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นายชัยสิทธิ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการตรวจสอบ
  5. นายพงษ์ศักดิ์ ชมสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ
  6. นายสุเมธ สังข์ศิริ กรรมการ
  7. นายธณัช ตินตะบุระ กรรมการ
  8. นายสุพจน์ เพียรศิริ กรรมการ

 

อ้างอิง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising