×

ทำความรู้จักเกณฑ์ LTV Ratio ใหม่ ที่ผ่อนคลายชั่วคราวโดย ธปท.

21.10.2021
  • LOADING...
LTV Ratio

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (มาตรการ LTV) เป็นการชั่วคราว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในภาวะซบเซาจากอุปสงค์ที่อ่อนแอและภาคก่อสร้างที่ได้รับผลจากการระบาดของโควิด 

 

การผ่อนคลายดังกล่าว ธปท. ได้ปรับเพิ่ม LTV ratio สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยในทุกระดับราคาและทุกสัญญาเป็น 100% สามารถกู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน (รวมถึงการรีไฟแนนซ์) โดยไม่ต้องวางเงินดาวน์ จากเดิมที่กำหนดให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 1 ในส่วนมูลค่าราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท มี LTV ไม่เกิน 100% โดยสามารถบวกสินเชื่อ Top-up ได้ 10% และในส่วนของราคาบ้านมากกว่า 10 ล้านบาท เดิมกำหนด LTV อยู่ที่ 90% ขณะที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 2 ราคาบ้านต่ำกว่า 10 ล้านบาท และมากกว่า 10 ล้านบาท กำหนดให้ LTV อยู่ที่ 80-90% และสัญญาที่ 3 ขึ้นไป กำหนด LTV อยู่ที่ 70%

 

โดยเกณฑ์ใหม่นี้จะมีผลสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 

LTV Ratio

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising