×

กสทช. อนุมัติเงินสนับสนุนสถานพยาบาลรัฐ​ โรงพยาบาลสนามสู้โควิด-19 งวดแรกรวม 345 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
08.04.2020
  • LOADING...

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ ‘กสทช.’ อนุมัติเงินสนับสนุนงวดแรกเพื่อให้ความช่วยเหลือสถานพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐจำนวน 41 แห่ง เพื่อการต่อสู้สถานการณ์โควิด-19 ในวงเงิน 344.647 ล้านบาท

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า เงินช่วยเหลือในจำนวนดังกล่าวมาจากงบประมาณกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และงบประมาณของสำนักงาน กสทช.

 

นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช. ยังได้อนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมอีกเป็น 1,294.98 ล้านบาท จากเดิม 1,000 ล้านบาท เพื่อให้สามารถช่วยเหลือสถานพยาบาลและโรงพยาบาลทั่วประเทศให้ได้ครอบคลุม เนื่องจากยอดการขอรับการสนับสนุนจากสถานพยาบาลต่างๆ จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2563 มีจำนวนมากถึง 273 แห่งแล้ว (กรอบวงเงิน 1,972 ล้านบาท)

 

สำหรับสถานพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐที่ได้รับอนุมัติในการพิจารณาจัดสรรในงวดแรก มีจำนวน 41 แห่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ (19.150 ล้านบาท), โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี (19.726 ล้านบาท), โรงพยาบาลรามาธิบดี (35.382 ล้านบาท), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (27.330 ล้านบาท), โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (24.030 ล้านบาท)

 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (18.144 ล้านบาท), ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (18.302 ล้านบาท), โรงพยาบาลขอนแก่น (19.550 ล้านบาท), โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (16.790 ล้านบาท), โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (19.160 ล้านบาท)

 

โรงพยาบาลระยอง (18.533 ล้านบาท), โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (19.900 ล้านบาท), โรงพยาบาลบึงกาฬ (5.935 ล้านบาท), โรงพยาบาลปทุมธานี (13.98 ล้านบาท), โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม (1.64 ล้านบาท), โรงพยาบาลสุโขทัย (1.3 ล้านบาท), คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (9.635 ล้านบาท), โรงพยาบาลบางสะพาน (5 ล้านบาท), โรงพยาบาลโพนพิสัย (5.565 ล้านบาท), โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ (8.238 ล้านบาท)

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า (4.872 ล้านบาท), โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (9.4 ล้านบาท), โรงพยาบาลพนัสนิคม (7.51 แสนบาท), โรงพยาบาลเนินมะปราง (4.105 ล้านบาท), โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ (7.36 แสนบาท), โรงพยาบาลบ้านนาเดิม (3.96 แสนบาท), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหลวง จ.ร้อยเอ็ด (1.040 ล้านบาท), สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (5.8 หมื่นบาท), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดงประคำ (467 แสนบาท), โรงพยาบาลสุขสำราญ (4.048 ล้านบาท)

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลุมพุก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบญพาด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสมอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจดีย์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อระแหง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุมหิน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ รวมที่ละ 1.072 ล้านบาท

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ จ.ศรีสะเกษ (1.139 ล้านบาท) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม (6.94 แสนบาท)

 

“สำหรับสถานพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนเข้ามาในส่วนที่เหลือ สำนักงาน กสทช. จะรีบพิจารณาและนำเสนอ กสทช. ในการประชุม กสทช. ในสัปดาห์หน้า เพื่อที่จะมีการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนกรอบวงเงินเพื่อสู้โควิด-19 ให้กับสถานพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐเป็นเรื่องเร่งด่วนไปเรื่อยๆ” เลขาธิการ กสทช. กล่าวทิ้งท้าย

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories