×

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ปลดล็อก ‘กัญชา’ พ้นยาเสพติด ส่งไม้ต่อบอร์ด ป.ป.ส. เห็นชอบ 25 ม.ค. นี้ ก่อนให้อนุทินลงนามประกาศใช้

โดย THE STANDARD TEAM
20.01.2022
  • LOADING...
กัญชา

วันนี้ (20 มกราคม) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีการเดินหน้าปลดล็อกกัญชาพ้นจากยาเสพติด หลังจากเมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. …. คือสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis ยกเว้นที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษคือ ก. สารสกัดจากพืชกัญชา กัญชง เฉพาะที่ได้จากการอนุญาตปลูกในประเทศ ในทุกส่วนที่มีปริมาณสาร THC ไม่เกิน 0.2% โดยน้ำหนัก และ ข. สารสกัดจากเมล็ดกัญชา กัญชง ที่ได้จากการปลูกในประเทศเช่นกัน

 

ล่าสุด ในวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดกำหนดให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการฯ ซึ่งได้มอบหมายให้ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญคือ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. …. โดยองค์ประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานจากหลายภาคส่วน 

 

ทั้งนี้ มติในที่ประชุมเห็นชอบตรงกันในร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าว

 

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่อไปคือการยกร่าง เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คณะกรรมการ ป.ป.ส.) เห็นชอบอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประชุมกันในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ที่มี วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ซึ่งหลังจากผ่านแล้วจะต้องเสนอต่อไปให้ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising