×

เลื่อนปรับเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย บ้านหลังที่ 2-3 บังคับวางเงินดาวน์ 10-30% เริ่ม 1 เม.ย.

โดย THE STANDARD TEAM
10.11.2018
  • LOADING...

หลังการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อ ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงข้อสรุปหลักเกณฑ์ล่าสุดที่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดังนี้

 

กำหนดดาวน์ขั้นต่ำ สำหรับการผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลังขึ้นไป และที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และผ่อนชำระหลังแรกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะต้องวางเงินดาวน์ 10% ถ้าผ่อนชำระหลังแรกยังไม่ถึง 3 ปี หรือกู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องวางเงินดาวน์ 20% ส่วนที่อยู่อาศัยหลังที่ 3 ขึ้นไป จะต้องวางดาวน์ 30% ในทุกระดับราคา

 

 

เกณฑ์นี้จะไม่กระทบประชาชนที่กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และไม่บังคับใช้กับการกู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตัวเอง และไม่กระทบการรีไฟแนนซ์สำหรับผู้กู้ที่มีภาระผ่อนเพียงหนึ่งหลัง ซึ่งการรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยในทุกกรณี ให้ใช้ราคาประเมินใหม่ เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบัน

 

นอกจากนี้ยังมีการปรับเกณฑ์การนับรวมสินเชื่อ Top-Up โดยจะนับรวมสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่อ้างอิงหลักประกันเดียวกันในวงเงินที่ขอกู้ แต่ให้ยกเว้น 1. สินเชื่อที่ใช้ชำระเบี้ยประกันชีวิตผู้กู้และประกันวินาศภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงของผู้กู้และสถาบันการเงิน 2. สินเชื่อที่ให้กับธุรกิจ SMEs เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย

 

เกณฑ์ใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้กับสัญญากู้ซื้อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ยกเว้นกรณีที่มีสัญญาจะซื้อจะขายก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ที่วางแผนซื้อที่อยู่อาศัยหรือผ่อนดาวน์อยู่ก่อนแล้ว

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising