×

ชมคลิป: เจาะดีล TU-RBF หวังสร้างซินเนอร์จีธุรกิจอาหาร รองรับตลาดอาเซียน

21.09.2021
  • LOADING...
  • ตอบข้อสงสัย ดีลระหว่าง TU-RBF ถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และความคืบหน้าในธุรกิจผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชา กับ พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)

 

ติดตาม รายการ Morning Wealth ทุกวัน จันทร์ศุกร์ เวลา 7.00-8.00 . ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD WEALTH

 

อัปเดตข่าวสารจากสำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการลงทุน โดยทีมข่าว THE STANDARD ได้ที่ https://thestandard.co/wealth/

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising