×

สธ. สั่งการด่วนถึงสถานพยาบาล เตรียมรับมือโควิดระลอกใหม่ หลังแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น

โดย THE STANDARD TEAM
05.07.2022
  • LOADING...
รับมือโควิด

วันนี้ (5 กรกฎาคม) เพจเฟซบุ๊ก ‘ชมรมแพทย์ชนบท’ เผยแพร่เอกสารที่ลงนามโดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 

 

โดยระบุว่า จากสถานการณ์รายงานผู้ป่วยติดโควิดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น หน่วยบริการสุขภาพจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้การให้บริการรักษาพยาบาล รวมทั้งมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการปลอดภัย ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 

กระทรวงสาธารณสุขเห็นควรแจ้งสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม ดังนี้

 

  1. สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์รับทราบสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการ และระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ

 

  1. สำรวจและเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  1. เตรียมพร้อมในการสำรองเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

 

  1. เตรียมพร้อมและซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย

 

  1. เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้บุคลากร-ประชาชนอย่างครอบคลุม โดยเป็นไปตามความสมัครใจ

 

  1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ

 

  1. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อวางแผนในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด

 

  1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising