×

‘พาณิชย์’ เตรียมจัดประชุมรัฐมนตรีการค้า APEC หารือการทำ FTA เอเชียแปซิฟิก 19-22 พ.ค. นี้

17.05.2022
  • LOADING...
พาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์นับถอยหลังเตรียมนำรัฐมนตรีการค้า APEC ระดมความเห็นประเด็นเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค 19-22 พฤษภาคมนี้ เน้นหารือการทำ FTA เอเชียแปซิฟิก ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า หนุนการประชุมรัฐมนตรี WTO ทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด 

 

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยวาระการประชุมรัฐมนตรีการค้า APEC (APEC Ministers Responsible for Trade Meeting 2022: MRT) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคมนี้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานการประชุม ซึ่งรัฐมนตรีการค้าจากเขตเศรษฐกิจ APEC จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกนับจากมีการแพร่ระบาดของโควิด เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่น บรูไน และเวียดนาม ยกเว้นจีนที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์  

 

อรมนกล่าวว่า สำหรับการประชุม MRT กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม โดยรัฐมนตรีการค้าของ 21 เขตเศรษฐกิจ APEC จะร่วมกันผลักดันและกำหนดทิศทางความร่วมมือในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดถือกฎเกณฑ์ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO), การหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC (APEC Business Advisory Council: ABAC), เรื่องการขับเคลื่อนแผนงานการจัดทำ FTA เอเชียแปซิฟิก (FTAAP) ในช่วงโควิดและอนาคต โดยใช้นโยบายการค้าเป็นเครื่องมือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งจะสะท้อนหัวข้อหลักในการเป็นเจ้าภาพของไทย คือ ‘เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล’ Open. Connect. Balance. 

 

นอกจากนี้ในวันที่ 19 พฤษภาคม จะมีการสัมมนาเรื่อง ‘การขับเคลื่อนเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก ในช่วงโควิด-19 และอนาคต’ เพื่อส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และประชาชน เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดทำ FTAAP และความตกลงการค้าเสรีในยุคหลังโควิด รวมทั้งประเด็นการค้าใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากความตกลงการค้าเสรีในปัจจุบัน 

 

สำหรับวันที่ 20 พฤษภาคม มีกำหนดจัดงานเสวนานานาชาติ APEC BCG Symposium 2022 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างภาครัฐ-เอกชน-วิชาการ และจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริม MSMEs กับ BCG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน APEC Mobile App Challenge โดยไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมกับ The Asia Foundation, บริษัท Google และสำนักงานเลขาธิการ APEC จัดขึ้นเพื่อให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน โดยคนรุ่นใหม่ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน โดยเฉพาะภาคการเกษตรของ APEC ให้สามารถเข้าถึงตลาดท้องถิ่นและตลาดส่งออก ผ่านแนวคิด BCG Economy  

 

“APEC เป็นเวทีที่เน้นการเปิดเสรีทางการค้าและการลดอุปสรรคทางการค้า โดยในปีนี้ไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC อีกครั้งในรอบ 20 ปี ซึ่งผลลัพธ์ของการประชุม APEC จะช่วยวางแนวทางฟื้นฟูและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยภายหลังยุคโควิดอย่างยั่งยืน และตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันจะเป็นโอกาสในการแสดงความพร้อมของไทยในการเปิดประเทศ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากทั่วโลกหลังสถานการณ์โควิด” อรมนกล่าว

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising