×

Mob Fest เปิดซักฟอก 10 รัฐมนตรีหน้าสภา โยนภาพทิ้งพร้อมบรรยายวีรกรรม

โดย THE STANDARD TEAM
20.02.2021
  • LOADING...
Mob Fest เปิดซักฟอก 10 รัฐมนตรีหน้าสภา โยนภาพทิ้งพร้อมบรรยายวีรกรรม

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์) กลุ่ม Mob Fest นัดชุมนุมที่หน้ารัฐสภา เกียกกาย เพื่ออภิปรายนอกสภาลงมติไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี โดยมี รุ้ง-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ร่วมขึ้นเวทีอภิปรายนอกสภาด้วย จากนั้นมีการชูภาพ พร้อมบรรยายวีรกรรมของแต่ละรัฐมนตรี เริ่มจาก 

 

1. อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงประเด็นวัคซีนโควิด-19

 

2. ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เอื้อทุนผูกขาด ปล่อยปละละเลยให้องค์กรในกำกับมีการทุจริตและเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนในการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม

 

3. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยกล่าวว่า ในช่วงโควิด-19 กลับร่วมกับพรรคพวกทุจริตถุงมือยาง บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว บกพร่องร้ายแรง ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ปกปิดความผิดพวกพ้อง

 

4. สุชาติ ชมกลิ่ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน วีรกรรม ปล่อยปละละเลย แสวงหาผลประโยชน์กับผู้ใช้แรงงาน ไม่กำกับควบคุมผู้ใช้แรงงานต่างด้าว รับสินบน เป็นต้น เหตุการแพร่ระบาด เบียดเบียนประกันสังคม จัดงานภาครัฐ แต่ให้ค่าตอบแทนเพียง 5,000 บาทต่อเดือน ทั้งที่ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน

 

5. ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วีรกรรม ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปกปิดการกระทำความผิดของตัวเองและพวกพ้อง ใช้อำนาจแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำ ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตอย่างกว้างขวาง และไม่จริงจังกับการแก้ปัญหาการศึกษา นักเรียนถูกข่มขู่คุกคาม เกิดความรุนแรงภายในโรงเรียน งบประมาณอาหารกลางวันไม่เพียงพอ ที่บอกว่าเพิ่มงบก็เพิ่มแค่บาทเดียว พวกพ้องที่ไม่มีคุณสมบัติมาทำงานเพื่อทุจริตโกงกินเงินของนักเรียนและของครู

 

6. นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย วีรกรรม ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนและพวกพ้อง

 

7. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้งบรัฐสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง ไม่รักษาวินัยการเงินการคลัง ปกปิดการแสดงบัญชีทรัพย์สิน เสนอคู่สมรสเป็นข้าราชการการเมือง โดยไม่คำนึงวุฒิภาวะ

 

8. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์ ปล่อยปละละเลยให้กรุงเทพมหานครทุจริต เช่น ผูกขาดสัมปทานรถไฟฟ้า เตาเผาขยะ

 

9. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ สร้างเครือข่ายอำนาจเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล สร้างมูลนิธิป่ารอยต่อ แหล่งซ่องสุมนายทุน สนับสนุนเผด็จการ และหาผลประโยชน์จากตำแหน่งทางการเมือง ใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเอง และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

 

10. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

 

โดยมวลชนบางส่วนได้ร่วมเหยียบภาพดังกล่าวที่กองอยู่บนพื้น จากนั้นกลุ่ม Mob Fest ประชาสัมพันธ์การนัดหมายชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ ที่หน้ารัฐสภา เวลา 15.00 น. จากนั้นได้ให้มวลชนชูสามนิ้ว ตะโกน ‘ศักดินาจงพินาศ ประชาราษฎร์จงเจริญ’ ก่อนแยกย้ายเดินทางกลับบ้าน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising