×

คณบดีแพทย์ทั่วประเทศ ยันปริมาณซีเซียม-137 ที่สูญหาย เทียบเท่าทำ CT Scan 1 ครั้ง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้อย

โดย THE STANDARD TEAM
22.03.2023
  • LOADING...

วานนี้ (21 มีนาคม) เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์สังกัด อว. ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบและติดตามความก้าวหน้าของสถานการณ์กรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหายที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยคณะแพทย์ทุกแห่งได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

 

ทั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม 4 ข้อต่อคณะแพทยศาสตร์ และโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในสังกัด อว. ดังนี้

 

  1. ให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อค้นหาและรายงานผู้ที่มีอาการ หรือมีประวัติเข้ากันได้กับการได้รับสารรังสีย้อนหลัง 3 เดือน รวมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ หากพบมีผู้ป่วยต้องสงสัยว่าจะได้รับสารรังสี หรือหากพบคลัสเตอร์ในพื้นที่ใด ขอให้รายงานเข้ามาที่ศูนย์ปฏิบัติการของ อว. และเข้าไปดูแลโดยทันที

 

  1. คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล ที่มีความสามารถในการตรวจการสัมผัสสารรังสี ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ปัสสาวะ หรืออื่นใด หรือหากมีผู้เชี่ยวชาญหรือเครื่องมือ ให้แจ้งมาที่ศูนย์ปฏิบัติการของ อว. เพื่อให้เกิดการสนธิกำลังโดยทันที

 

  1. มหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้พื้นที่เหตุการณ์ ซึ่งมีเครือข่ายแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร ที่ประสงค์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เข้าไปร่วมดำเนินการโดยทันที ทั้งในแง่การดูแลสุขภาพ ความรู้สึก และความวิตกกังวล

 

  1. ให้นักวิชาการ แพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเข้าใจง่ายต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และลดความตระหนกในสังคม รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาต่อประชาชน

 

“นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางรังสีวิทยาของคณะแพทยศาสตร์หลายแห่งให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าปริมาณรังสีที่สูญหาย และที่ตรวจพบปรากฏในพื้นที่เหตุการณ์ มีปริมาณที่น้อยมาก เทียบได้กับการทำ CT Scan 1 ครั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้อย” เอนกกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising