×

คมนาคมสั่งหน่วยงานระบบขนส่งในประเทศทั้งหมด สแกนผู้โดยสาร 2 ชั้น ตั้งแต่ในอาคารที่พักผู้โดยสาร-ก่อนขึ้นรถโดยสาร เริ่มวันนี้

โดย THE STANDARD TEAM
22.03.2020
  • LOADING...

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของประชาชนภายในประเทศดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ รวม 7 ข้อ ดังนี้

 

1. ให้ทำ Entry Scan ประชาชน ก่อนเข้าไปในบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร

2. ให้ทำ Entry Scan ครั้งที่ 2 สำหรับผู้โดยสาร ก่อนเข้าไปในยานพาหนะ

3. ให้ทำ Exit Scan ผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน เมื่อจะออกจากอาคารที่พักผู้โดยสาร

4. ในกรณีที่พบว่า มีประชาชน ผู้โดยสาร หรือผู้ปฏิบัติงาน มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ส่งตัวบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป

5. การจำหน่ายตั๋วเดินทางและการจัดที่นั่งบนยานพาหนะ ให้เว้นระยะห่างตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

6. แนะนำให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยและแว่นตาตลอดการเดินทาง

7. สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงคมนาคมทุกวัน

ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories