×

สธ. ยันแอปฯ ‘หมอชนะ’ ช่วยป้องกันโควิด-19 เผย 16 ม.ค. แจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยงแล้ว 3,283 ราย เตรียมหารือผู้พัฒนาในประเด็นที่คลาดเคลื่อน

โดย THE STANDARD TEAM
17.01.2021
  • LOADING...
สธ. ยันแอปฯ ‘หมอชนะ’ ช่วยป้องกันโควิด-19 เผย 16 ม.ค. แจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยงแล้ว 3,283 ราย เตรียมหารือผู้พัฒนาในประเด็นที่คลาดเคลื่อน

วันนี้ (17 มกราคม) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ เป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือที่จะบริหารจัดการแพลตฟอร์มเพื่อติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาร่วมกัน ระหว่างกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์กับผู้ใช้งานในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข อาจมีบางประเด็นที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ต้องมีการหารือและทำความเข้าใจเพิ่มเติมต่อไป 

 

โดยเฉพาะประเด็นที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์กังวลเกี่ยวกับสถานะของผู้ติดเชื้อ จะได้นำไปทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้แอปฯ หมอชนะ มีประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนในการป้องกันควบคุมโรค 

 

นพ.โอภาส กล่าวว่า ช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการนำแอปฯ หมอชนะ มาช่วยในการติดตามสอบสวนโรคได้เป็นอย่างดีและเป็นเครื่องมือเพื่อสื่อสารถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพิ่มเติมจากการใช้ไทยชนะตามสถานที่ต่างๆ เนื่องจากแอปพลิเคชันหมอชนะสามารถติดตามการเดินทางผู้ที่มีความเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ โดยในวันที่ 16 มกราคม 2564 ได้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ใช้แอปฯ จำนวน 3,283 เครื่อง 

 

โดยส่งข้อความไปยัง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้มีความเสี่ยงต่ำที่ไปในสถานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อ ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประเมินความเสี่ยงและให้สังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการป่วยให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถสาธารณะและพบแพทย์ใกล้บ้านทันที หรือสอบถามที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือสายด่วน 1422 และกลุ่มที่ 2 ผู้มีความเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถสาธารณะ และพบแพทย์ใกล้บ้านทันที หรือสอบถามที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือสายด่วน 1422 

 

ทั้งนี้มีการใช้ประโยชน์จากแอปฯ หมอชนะ สองรูปแบบดังนี้คือ แบบที่ 1 เมื่อทีมสอบสวนพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จะถ่ายภาพ QR Code และส่งมาที่กรมควบคุมโรคเพื่อสืบค้นหาเครื่องใกล้เคียงที่ลงแอปฯ ในช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อส่งข้อความให้เฝ้าอาการระวังตนเองและการปฏิบัติตัว พร้อมสถานที่หรือเบอร์ติดต่อสอบถามกลับ แบบที่ 2 การสืบค้นหาเครื่องใกล้เคียงที่ลงแอปฯ จากสถานที่ที่ผู้ป่วยยืนยันเดินทางไปในช่วงเวลาที่คาดว่ามีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อได้ และดำเนินการส่งข้อความไปเช่นเดียวกับแบบที่ 1 

 

อย่างไรก็ตาม ยังพบการระบาดของโควิด-19 อยู่ในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด สวมหน้ากาก เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือบ่อยๆ และหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบปรึกษาแพทย์ หรือสอบถาม โทร. 1422

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories